หนังสือเก่า lungkitti.com

วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ตุลาคม –พฤษจิกายน 2522

฿200.00
หมวดหนังสือ(13):หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 023124

รายละเอียดสินค้า วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ตุลาคม –พฤษจิกายน 2522

 
 
  วารสาร เมืองโบราณ วารสารวิชาการรายสามเดือน เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ.. มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนัง โบราณสถาน ประติมากรรม ไปจนถึงเภสัชวิทยาโบราณ งานช่างพื้นบ้าน การแปลความศิลาจารึก การวิจารณ์หนังสือ และรายงานข่าวทั่วๆ ไป นำเสนอโดยสำนวนภาษาที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และแม้แต่ผู้สนใจเรื่องราวทั่วๆไป
คอลัมน์ในเล่ม
- บันทึกเรื่องหาดเสี้ยว / ควบ สาณะเสน
- ผู้นำทางวัฒนธรรมกับการสร้างบ้านแปลงเมือง / ธิดา สาระยา
- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการขุดคนที่บ้านเชียง  / สุด แสงวิเชียร
โดย:ประไพ วิริยะพันธุ์
หมวด:หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 120 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์:  2522
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม.ยาว 28.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / มีคราบเหลือง
/* Products stats */