หนังสือเก่า lungkitti.com

พระราชประวัติและงาน สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชนุภาพ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(03) : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 022656

รายละเอียดสินค้า พระราชประวัติและงาน สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชนุภาพ

       สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ทรงเป็นเจ้านายของไทยพระองค์หนึ่งที่ทรงมีความสำคัญอย่างยิ่งแก่ชาติไทยและคนไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านได้รับการยกย่องเทิดทูนทั้งในเวลาที่ยังทรงพระชนม์อยู่  และในเวลาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว  เพราะผลงานที่ได้ทรงสร้างขึ้นไว้นั้นเป็นประโยชน์แก่ชาติและอนุชนคนไทยอย่างใหญ่หลวง  จนกระทั่งยกย่องพระเกียรติยศกันว่า  พระองค์ทรงเป็น  พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาติของชาติไทย
โดย : ประพัฒน์ ตรีณรงค์  
หมวด : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ 
ปกแข็ง / 670 หน้า (มีแจ็คเก็ต)  
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา  
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ : 2516   
ขนาด : กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ