หนังสือเก่า lungkitti.com

เฉลยปัญหาพระเครื่อง / พินัย ศักดิ์เสนีย์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(05) : หนังสือพระเครื่อง-เครื่องราง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 022628

รายละเอียดสินค้า เฉลยปัญหาพระเครื่อง / พินัย ศักดิ์เสนีย์

        เรื่องนี้ผู้อ่านจะได้รับความรู้อันก่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตและครอบครัวสามารถต่อสู้อุปสรรคสตูข้อขัดข้องต่าง ๆ ทั้งเป็นผลดีแก่อนาคต
        สารคดีเล่มนี้ บรรจุเรื่องอันเกี่ยวด้วยพระพุทธประติมากรรมที่ทรงอนุภาพอันเป็นมงคล  และก็ความเป็นมงคลที่สถิตตอยู่ในวัตถุพุทธคุณชิ้นเล็กนั้นจะเป็นปัจจัยก่อให้ชีวิตของท่านบังเกิดความสุขความเจริญมีชีวิตอันปราศจากภัยท่านกลางความเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุได้.
โดย : พินัย ศักดิ์เสนีย์  (ผู้เขียนนามานุกรมพระเครื่อง ฉบับแรก...ฯลฯ)  
หมวด :  หนังสือพระเครื่อง
ปกอ่อน/ 192 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ก้าวหน้า   
พิมพ์ครั้งที่ : -  
ปีที่พิมพ์ : 2510   
ขนาด : กว้าง 11.5 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ 
/* Products stats */