หนังสือเก่า lungkitti.com

๒๗ เจ้าพระยา / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 022470

รายละเอียดสินค้า ๒๗ เจ้าพระยา / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม

        ๒๗ เจ้าพระยา ฉบับพิสดารนี้ ได้บรรยายชีวิตและเกียรติคุณของเจ้าพระยา ๒๗ ท่านด้วยกันดังปรากฏนามอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว
  ในการแต่งหนังสือ “๒๗ เจ้าพระยา” นี้ผู้เขียนได้อาศัยหนังสือต่างๆเป็นจำนวนมาก เหลือที่จะพรรณาออกชื่อนามให้หมดสิ้นได้  โดยเฉพาะข้าพเจ้าได้อาศัยหนังสือเรื่องตั้งเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์ พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ เป็นหลักและผู้เขียนโดยอาศัยพระราชนิพนธ์ในรัชกาลต่าง ๆ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ หนังสือพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  หนังสือสกุลเก่าบางสกุลของพระยารัตนกุลอดุลยบดี (จำรัส รัตนกุล) หนังสือว่าด้วยประวัติและสกุลต่าง ๆ 
โดย :  ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม 
หมวด :  สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 850 หน้า (ไม่มีแจ็คเก็ต)  
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ - 
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :    2500
ขนาด : กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ / รูปเล่มเดิม     
/* Products stats */