หนังสือเก่า lungkitti.com

มรดกแผ่นดินหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องขั้นพื้นฐาน

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(05):หนังสือพระเครื่อง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 022161

รายละเอียดสินค้า มรดกแผ่นดินหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องขั้นพื้นฐาน

 
  ศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวกับพระเครื่องในความรู้สึกของคนทั่วไปดูจะเป็นเรื่องเร้นลับ และยากที่จะเข้าถึง มีหลายคนกระหายใคร่รู้แต่ก็ไม่รู้จะไปหาความรู้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ที่ไหน แม้ว่าในปัจจุบันเราจะพบว่ามีสื่อเกี่ยวกับพระเครื่องจำนวนมากมาย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในแวดวงพระเครื่องได้ตระหนักและให้ความสำคัญที่จะส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องให้ถูกต้อง และเป็นสากล หนังสือ “มรดกแผ่นดิน” เล่มนี้อาจถือได้ว่าเป็นตำราพระเครื่องเล่มแรก ที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการผ่านการเรียบเรียงและตรวจสอบโดยผู้รู้ในแวดวงพระเครื่องอย่างเป็นระบบ จึงเชื่อว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะมีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ สืบสาน และนำไปสู่การอนุรักษ์พระเครื่องซึ่งเป็นมรดกของแผ่นดินให้อยู่คู่กับคนไทยและสังคมไทยต่อไป
โดย: สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
หมวด: หนังสือพระเครื่อง
ปกอ่อน / 492 หน้า
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์ บี เคอินเตอร์ปริ้น
พิมพ์ครั้งที่:1
ปีที่พิมพ์: 2549
ขนาด: กว้าง 19.5 ซ.ม. ยาว 27 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ 
 
 
 
/* Products stats */