หนังสือเก่า lungkitti.com

พรรณไม้หอม

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(06):ไม้ดอก ไม้ประดับ
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 021890

รายละเอียดสินค้า พรรณไม้หอม

  หนังสือ “พรรณไม้หอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542” เล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูล และภาพประกอบเกี่ยวกับพรรณไม้หอม จำนวน 100 ชนิด ที่กรมวิชาการเกษตรได้รวบรวม และปลูกอนุรักษ์ไว้ ณ ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้หอม ทั้งคุณลักษณะ ประโยชน์การแพร่กระจาย และวิธีการปลูกขยาย ซึ่งจะทำให้ท่านได้รู้จักพรรณไม้หอมชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น และได้ถ่ายทอดความรู้นี้สู่อนุชนรุ่งหลังสืบต่อไปด้วย
 โดย: กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมวด: ไม้ดอก ไม้ประดับ
ปกแข็ง / 269 หน้า 
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2547
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี 
/* Products stats */