หนังสือเก่า lungkitti.com

พิพิธภัณฑ์ ปราสาท มรดกล้ำค่าของไทย

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(16):ตู้หนังสือหายาก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 020809

รายละเอียดสินค้า พิพิธภัณฑ์ ปราสาท มรดกล้ำค่าของไทย

 
โบราณสถานที่หาชมยาก ได้ถูกรวบรวมไว้แล้วที่ พิพิธภัณฑ์ปราสาท โดยคุณปราสาท วงสกุล ผู้ริเริ่มสะสมงานศิลปะและวัตถุโบราณอันทรงคุณค่า เนื่องจากเห็นว่า งานศิลปะและวัตถุโบราณล้ำค่าของไทย ได้มีผู้นำออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก และคนไทยก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นอีก จึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้เก็บรวบรวมของเก่าไว้เป็นเวลาหลายสิบปี จนเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ปราสาทแห่งนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจและเป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป
ภาพในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของศิลปวัตถุที่คุณปราสาทได้สะสมไว้ รวมทั้งภาพของอาคารที่ตั้งแสดงซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อย ส่วนเนื้อหาของหนังสือนั้นเป็นการประมวลประวัติศิลปในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงรัชกาลที่ 5 ในราชวงศ์จักรี คำปรารภของคุณปราสาทข้างต้นได้ชี้ให้เห็นว่า ศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความหลากหลาย ตั้งแต่เครื่องใช้สำริดและเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งพบที่บ้านเชียง พุทธศิลปะอันงามเลิศจากสมัยต่างๆของไทย ประติมากรรมศิลปะเขมรอีกทั้งเครื่องลายครามอันประมาณค่ามิได้ และของที่ระลึกจากรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เรียกได้ว่าเป็นของเอกชนที่สะสมไว้มากพอสมควรรายหนึ่ง
หมวด:ตู้หนังสือหายาก
ปกแข็ง /191หน้า(มีแจ็ตเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ IBIS BOOKS
พิมพ์ครั้งที่:1
ปีที่พิมพ์: 2533
ขนาด: กว้าง 25.5 ซ.ม.ยาว 33 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / มีคราบเหลืองเล็กน้อย
 
 
/* Products stats */