หนังสือเก่า lungkitti.com

ฟาแบร์เช - Fabergé

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(16):ตู้หนังสือหายาก
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 020805

รายละเอียดสินค้า ฟาแบร์เช - Fabergé

 
  เพื่อเทิดพระเกียรติพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “ฟาแบร์เช่” ขึ้น เพื่อแสดงให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพระอัจฉริยะและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงปกป้องประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นว่า มิเพียงแต่พระมหากษัตริย์ไทยจะทรงเข้าพระทัยซาบซึ้งในภาษาและศิลปวัฒนธรรมของนานาประเทศเป็นอย่างดีเท่านั้น ศิลปวัฒนธรรมของไทยเองก็เจริญรุ่งเรืองมาช้านานและละเอียดอ่อนไม่แพ้กัน พระองค์ได้ทรงสั่งให้ฟาแบร์เช่ ซึ่งเป็นช่างทองฝีมือเอกของราชสำนักรัสเซีย ฝากฝีมือประดิษฐ์ศิลปวัตถุที่พระองค์ทรงสะสมไว้นี้เป็นของล้ำค่าและประณีตสวยงามหาชมได้ยากยิ่ง นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น้อมจิตให้ชาวไทยได้ระลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ควรที่ชาวไทยจะได้ชื่นชมศิลปวัตถุนี้โดยทั่วกัน
หมวด:ตู้หนังสือหายาก
ปกแข็ง / 228 หน้า(พร้อมกล่องใส่)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ อักษรสัมพันธ์
พิมพ์ครั้งที่: 1 
ปีที่พิมพ์: 2526
ขนาด: กว้าง 26 ซ.ม.ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ 
 
/* Products stats */