หนังสือเก่า lungkitti.com

พระที่นั่งวิมานเมฆ*

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(16 ): ตู้หนังสือหายาก
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 020804

รายละเอียดสินค้า พระที่นั่งวิมานเมฆ*

 
พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2444 (ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่า พระราชวังสวนดุสิต) ปัจจุบันพระที่นั่งวิมานเมฆรวมทั้งหมู่พระตำหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของสำนักพระราชวัง สำหรับพระที่นั่งวิมานเมฆนี้จะแบ่งเป็นห้องชุดต่างๆ 5 สีด้วยกัน คือสีฟ้า เขียว ชมพู งาช้าง และสีลูกพีช (ชมพูอมส้ม) แต่ละห้องจะจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 5 รวมถึงเจ้านายชั้นสูง เช่น ห้องสีเขียว เป็นห้องเครื่องเงินจากประเทศจีน ส่วนชั้นสองเป็นห้องทรงงานของรัชกาลที่ 5 และห้องบนชั้นสามจะเป็นห้องบรรทม
จัดพิมพ์โดย: สำนักพระราชวัง
หมวด: ตู้หนังสือหายาก 
ปกแข็ง / 155 หน้า (พร้อมกล่องใส่)
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีที่พิมพ์: 2526
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้
 
*รายการยกเว้นส่วนลด
/* Products stats */