หนังสือเก่า lungkitti.com

สี่แผ่นดิน ภาคสมบูรณ์ (เล่ม 2) / คึกฤทธิ์ ปราโมช

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(09): รวมนักเขียน / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
  • รหัสสินค้า : 020642

รายละเอียดสินค้า สี่แผ่นดิน ภาคสมบูรณ์ (เล่ม 2) / คึกฤทธิ์ ปราโมช

 
***หนังสือดี 100 เรื่อง ที่คนไทยควรอ่าน ประเภทบันเทิงคดี (FICTION) ข. นิยาย (ลำดับที่ 32)
  เจตนาของผู้เขียนในการเขียนหนังสือนี้ ก็เพื่อจะบันทึกภาพรายละเอียดเบื้องหลังเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงมาจนถึงสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนี้ ได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นอันมากในเมืองไทย และได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นมากมายหลายอย่าง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นี้ เป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ โดยเฉพาะวิถีชีวิตชาววัง ขนบประเพณี ตลอดจนความคิดเห็นของคนที่ต้องประสบเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ "สี่แผ่นดิน" จึงเป็นการรวบรวม รายละเอียดเบื้องหลังประวัติศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้ไว้อย่างหนึ่ง
โดย: ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
หมวด: รวมนักเขียน / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 
ปกแข็ง / 772 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา
ปีที่พิมพ์: 2505
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม.ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / รูปเล่มเดิม / กระดาษมีสีเหลือง / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม 
 
/* Products stats */