หนังสือเก่า lungkitti.com

ลูกอีสาน / คำพูน บุญทวี

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13) : หนังสือดี 100 เล่มที่ควรอ่าน
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 100 เล่ม ที่ควรอ่าน
  • รหัสสินค้า : 019564

รายละเอียดสินค้า ลูกอีสาน / คำพูน บุญทวี

หนังสือเล่มนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน ประเภทบันเทิงคดี ข.นิยาย (ลำดับที่ 42)
  ลูกอีสาน ของคำพูน บุญทวี ถือเป็นงานวรรณกรรมชิ้นแรก ที่นำเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้คนไทยทั้งหลายได้รู้ถึงความอดทนของชาวอีสานที่ต่อสู้ต่อความแร้นแค้นของที่ราบผืนใหญ่นี้อย่างมีศักดิ์ศรี ลูกอีสาน ถือกำเนิดจากการเขียนเป็นตอนๆ ลงในหนังสือ ฟ้าเมืองไทย ของคุณ อาจินต์ ปัญจพรรค์ คำพูนเขียนจากชีวิตของตนเองและเพื่อนบ้านที่ประสบภัยแล้งและความอดอยากปากแห้งในสมัยนั้น พอเขียนจบก็มีสำนักพิมพ์นำเอาไปรวมเล่มจัดจำหน่าย แล้วส่งเข้าประกวด จนได้รับรางวัล 
โดย: คำพูน บุญทวี 
หมวด: หนังสือดี 100 เล่มที่ควรอ่าน 
ปกอ่อน / 310 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ โป๊ยเซียน
พิมพ์ครั้งที่: 50
ปีที่พิมพ์: 2552
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ มีชื่ิเจ้าของเดิม