หนังสือเก่า lungkitti.com

สยามไภษัชยพฤกษ์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 019160

รายละเอียดสินค้า สยามไภษัชยพฤกษ์

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 40 พรรษา พุทธศักราช 2538
  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านที่หายากจำนวน 201 ชนิดทั้งสรรพคุณ และวิธีการใช้ พร้อมภาพประกอบกว่า 800 ภาพที่สวยงาม และชัดเจน จัดเรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ และมีดัชนีชื่อไทยอยู่ด้านหลัง ท้ายเล่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และการแพทย์พื้นบ้านไทย การอบอาบสมุนไพร และอโรคยศาล เหมาะสำหรับคนไทยทุกคนที่รักความเป็นไทย
จัดพิมพ์โดย: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปก แข็ง / 172 หน้า ภาพประกอบ (มีแจ็คเก็ต)
พิมพ์ที่: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์(13) : 2538
ขนาด: กว้าง 21.7 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี
/* Products stats */