หนังสือเก่า lungkitti.com

มรดกช่างศิลป์ไทย

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ตู้หนังสือ - หนังสือเก่าหายาก
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 018859

รายละเอียดสินค้า มรดกช่างศิลป์ไทย

  ‘มรดกช่างศิลป์ไทย’ เป็น ๑ ใน ๑๒ ของหนังสือชุด “มรดกไทย” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช 2542 
  มรดกช่างศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ ล้วนเป็นผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างไทยในอดีตและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นมรดกวัฒนธรรมอันมีค่าที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า สิ่งเหล่านี้เริ่มห่างหายไป ทำให้นักมรดกช่างศิลป์ไทยในหลายๆ สาขาสูญหายไปจากสังคมไทย 
สื่อชุด "มรดกช่างศิลป์ไทย" ผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่เคยได้ปฏิบัติงานในกรมศิลปากรและเรียบเรียงจากเอกสารต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักสืบไป
  สารบัญ
 - ช่างศิลป์ไทย
 - งานเครื่องรัก
 - งานเครื่องถมและลงยาสี
 - มรดกช่างศิลป์ไทย
 - งานประดับกระจก
 - งานหุ่นและหัวโขน
 - งานปูนปั้น
 - งานหล่อโหละไทย
 - งานบุดุนโลหะไทย
 - งานจิตรกรรมไทย
 - งานประดับมุกไทย
 - บทส่งท้าย
 - งานเครื่องไม้จำหลัก
 - งานสลักหนังใหญ่และหนังตะลุง
 - บรรณานุกรม
โดย: สุรพล ดำริห์กุล
หมวด: ตู้หนังสือ - หนังสือสะสม 
ปกแข็ง / 506 หน้า (พร้อมกล่อง)
สำนักพิมพ์: สตาร์ปิ๊นท์
พิมพ์ครั้งที่:
ปีที่พิมพ์: 2542
ขนาด: กว้าง23 ซ.ม. ยาว 40 ซ.ม. 
สภาพ: ดี 
/* Products stats */