หนังสือเก่า lungkitti.com

ศิลปะเครื่องถ้วยในประเทศไทย CERAMIC ART IN THAILAND

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 018856

รายละเอียดสินค้า ศิลปะเครื่องถ้วยในประเทศไทย CERAMIC ART IN THAILAND

  จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และพระราชพิธีกาญจนาภิเษกในวันที่ 9 มิถุนายน 2539
  ในการจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการเล่มนี้ ผู้จัดพิมพ์ได้คำนึงประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดเป็นวิทยาทานอันจะเป็นการชักนำให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องถ้วยต่าง ๆ และตระหนักถึงความสำคัญของศิลปโบราณวัตถุ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความรักและความหวงแหนในมรดกอันล้ำค่านี้
โดย: ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, สว่าง เลิศฤทธิ์, กฤษฎา พิณศรี
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง / 304 หน้า (พร้อมกล่อง)
จัดพิมพ์โดย : โอสถสภา จำกัด
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีที่พิมพ์: 2539  
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี
/* Products stats */