หนังสือเก่า lungkitti.com

นิทานโบราณคดี พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13) : หนังสือดี 100 เล่ม
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 100 เล่ม ที่ควรอ่าน
  • รหัสสินค้า : 018784

รายละเอียดสินค้า นิทานโบราณคดี พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  นิทานโบราณคดี เป็นหนังสือที่สมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯ ทรงนิพนธ์เสร็จลงเมื่อก่อนหน้าจะสิ้นพระชนม์ไม่กี่วัน ในบรรดาเรื่องทั้ง 20 เรื่องที่ทรงแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ไว้นั้น เป็นเสมือนกระจายฉายให้เราเห็นหลังฉากของบุคคลสำคัญ และเหตุการณ์ที่คนในสมัยนี้เกือบไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นในโลก และคนสมัยเดียวกันกับพระองค์ท่านซึ่งมีอยู่ไม่กี่คน ไม่มีใครสนใจบันทึกไว้ นิทานโบราณคดี เป็นเสมือนแว่นขยายฉายให้เห็นยุคและสมัยที่น่าสนใจหลายประการซึ่งชีวิตของชาติไทยได้ผ่านพ้นมาแล้ว เพียงแต่จะถูกกลืนหรือทอดทิ้งละเลยปราศจากความสนพระทัย และสายพระเนตรอันเล็งการณ์ไกลของพระองค์ท่านแล้ว เหตุการณ์สำคัญเหล่านั้นก็จะสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยหลายหน้า ทำนองเดียวกับที่ได้เคยขาดตกบกพร่องมาแล้วหลายยุคหลายสมัย นิทานโบราณคดี จึงนับเนื่องอยู่ในบรรดางานที่แม้พระองค์ท่านผู้ทรงนิพนธ์จะจากไป ก็เพียงแต่จะมีชีวิตอยู่ในความทรงจำด้วยความขอบคุณของคนไทยทั้งปวง
หมวด(13) : หนังสือดี 100 เล่มที่ควรอ่าน
ปกอ่อน/ 526 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ ศิลปาบรรณาคาร 
พิมพ์ครั้งที่: 14
ปีที่พิมพ์: 2513 
ขนาด: กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้