หนังสือเก่า lungkitti.com

เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ

฿1200.00
หมวดหนังสือ: อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ (เชื้อพระวงศ์)
  • รหัสสินค้า : 018593

รายละเอียดสินค้า เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ

  รัฐบาลในพรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดพิมพ์ทูลกล้า ถวายสยนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539
  เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระบรมศพพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีและพระบรมวงศ์ชั้นสูง ที่ทรงบำเพ็ญคณะประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง เมื่อถึงวาระจะประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิง ได้แก่ ราชยาน ราชรถ พระเมรุมาศ ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราว ณ ท้องสนามหลวง พระราชพิธีถวายพระเพลิง หรือที่เรียกว่า งานออกพระเมรุ มักกำหนดในช่วงเวลาที่ไม่มีฝน เมื่อจัดเตรียมเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศดังกล่าวพรักพร้อม อาทิ สร้างพระเมรุมาศ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของราชรถ ราชยาน แต่ละองค์ ตกแต่งประดับประดาทุกอย่าง ให้วิจิตรอลังการ สรรพอุดมนานาด้วยศิลปกรรมตามคติไทยแล้ว จึงกำหนดพระราชพิธีตามอย่างโบราณราชประ เพณี
  การอัญเชิญพระบรมศพสู่พระเมรุมาศ และพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศเพื่อบำเพ็ญ พระกุศล ประดิษฐานไว้ตามธรรมเนียมแห่งพระบรมราชสกุลวงศ์ มีแบบแผนกำหนดให้ยาตราไปด้วยกระบวนพระ ราชอิสริยยศ จัดเป็นริ้วกระบวนแห่แหนไปตามเส้นทางที่กำหนดใช้พระราชยานแต่ละองค์อย่างสมพระเกียรติยศ
  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกความเจริญทางวัฒนธรรม แสดงความรุ่งเรืองทางศิลปกรรมของชาติ เพราะเป็น แหล่งรวมสรรพบรรดางานช่างฝีมือทุกแขนงไว้ในพระราชพิธีนี้ทั้งสิ้น เชิดชูศักดิ์ศรีความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่ง ให้ปรากฎแก่สายตาชาวโลก ควรแก่การภูมิใจ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก ตระหนัก ถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่เนื่องในการพระราชพิธีครั้งนี้จึงได้ค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงเรื่อง "เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ" เป็นหนังสือวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของบ้าน เมือง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยรู้จัดคุณค่า จักได้ร่วมใจกันสงวนรักษามรดกสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ สืบสาน สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีที่ทรงมุ่งมั่นพระราชหฤทัยประกอบพระราชกรณียกิจ นานัปการล้วนเพื่อความไพบูลย์แก่ประเทศและประชาชนชาวไทย
หมวด (03) : อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ
ปกอ่อน/ 386 หน้า 
พิมพ์ที่: อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
ปีที่พิมพ์: 2539
ขนาด: กว้าง 21.5 ซม. ยาว 29 ซม. 
สภาพ: ดี
 
/* Products stats */