หนังสือเก่า lungkitti.com

วรสาร เมืองโบราณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2530

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 018264

รายละเอียดสินค้า วรสาร เมืองโบราณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2530

        วารสาร เมืองโบราณ วารสารวิชาการรายสามเดือน เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ.. มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนัง โบราณสถาน ประติมากรรม ไปจนถึงเภสัชวิทยาโบราณ งานช่างพื้นบ้าน การแปลความศิลาจารึก การวิจารณ์หนังสือ และรายงานข่าวทั่วๆ ไป นำเสนอโดยสำนวนภาษาที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และแม้แต่ผู้สนใจเรื่องราวทั่วๆไป
คอลัมน์ในเล่ม
- จากพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วถึงเพนเฮ้าส์ฉบับอนาจาร / บ.ก.
- ทับหลังสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 
- เนินทางพระ : แหล่งโบราณคดีเขมรแบบบายนใน / ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัดิ์
- ข้อมูลใหม่ – ข้อคิดใหม่เกี่ยวกับอีสาน / ศรีศักร วัลลิโภดม
- ก่อนหน้าหินยานลังกา / น. ณ ปากน้ำ
- แคว้นเศรษฐปุระ / ธิดา สาระยา
- พระพุทธรูป : ศิลปะแห่งศรัทธา / เสนอ นิลเดช
- ฯลฯ
โดย: ประไพ วิริยะพันธุ์
หมวด:  หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 31 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์:    2530
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ 
 
/* Products stats */