หนังสือเก่า lungkitti.com

พระยากัลยาณไมตรี (GLAD ADVENTURE)/ Francis B. Sayre

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 018183

รายละเอียดสินค้า พระยากัลยาณไมตรี (GLAD ADVENTURE)/ Francis B. Sayre

       พระยากัลยาณไมตรี (ฉบับสำหรับนักเรียน) พิมพ์ขึ้นจำหน่ายเพื่อนำผลประโยชน์รายได้ไปสร้างโรงเรียน “สงขลาวัฒนา” จังหวัดสงขลา ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาของมูลนิธิ “พนมชนารักษ์อนุสรณ์” 
         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ องค์พระผู้ทรงกอบกู้เอกราชในทางศาลและเศรษฐกิจของประเทศสยามได้สำเร็จสมบูรณ์ ด้วยบุญญาอภินิหารของพระองค์บันดาลให้มีพระยากัลยาณไมตรี(FRANCIS B. SAYRE) เข้ามารับราชการสนองพระมาหกรุณาธิคุณในสมัยนั้น และได้รับโอกาสออกไปปฏิบัติพระราชภาระกิจอันยากยิ่งในการเจรจากับมหาประเทศตะวันตก จนกระทั่งมหาประเทศเหล่านั้นได้ยอมสละสิทธิอันไม่เป็นธรรมซึ่งตนมีอยู่เหนือเมืองไทยเสียโดยสิ้นเชิง
        หนังสือเรื่อง “พระยากัลยาณไมตรี” เป็นชีวประวัติของบุคคลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งมีผลส่งมาถึงสภาพบ้านเมืองของเราในปัจจุบันนี้ บ้านเมืองทุกหนทุกแห่งในโลกย่อมมีปัญหาที่จะต้องขบคิดแก้ไข ถ้าแก้ไขได้ก็ประสพผลสำเร็จได้รับความเจริญรุ่งเรื่อง ถ้าแก้ไม่ได้ก็ประสบความล้มเหลวล่มจนไป
       ดร.ฟรานซิส บี. แซร์ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากัลยาณไมตรี และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งเป็นบำเหน็จความชอบ ก่อนจะกราบถวายบังคมลากลับไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้บ้านเมืองของตนเอง
โดย : Francis B. Sayre
แปลโดย: น.ส.อายะดา กิรินกุล, นายเสนอ บุญยเกียรติ, นายสุขุม ถิระวัฒน์, นายสมนึก เพ็ชรพริ้ม
หมวด : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
ปกแข็ง / 859 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ก้าวหน้าการพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ : -
ปีที่พิมพ์ : 2512
ขนาด : กว้าง 11.3 ซ.ม. ยาว 18ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้