หนังสือเก่า lungkitti.com

พรรณไม้ในวรรณคดีไทย

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: บ้าน และ สวน
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : แต่งบ้าน - แต่งสวน
  • รหัสสินค้า : 017959

รายละเอียดสินค้า พรรณไม้ในวรรณคดีไทย

       ภาพดอกไม้ ผลไม้ในวรรณคดีไทย คำร้อยแก้ว ร้อยกรองที่กล่าวถึงดอกไม้ลักษณะของพันธ์ไม่ในวรรณคดีไทย การจัดสวนพรรณไม้ในวรรณคดีไทย
ถ้าเราได้ศึกษาวรรณคดีสมัยต่างๆตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์จะเห็นว่า มีวรรณคดีหลายเรื่องได้กล่าวถึงพรรณไม้ต่างๆ ในบทชมไม้นกมากบ้างน้อยบ้างตามสภาพเนื้อเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์ใน รัชกาลที่ 2 ได้กล่าวถึงพันธ์ไม้ต่างๆไว้มาก ในการจัดทำหนังสือพรรณไม้ในวรรณคดีเล่มนี้ได้คัดเลือกพรรณไม้ในวรรณคดีบางเรื่องที่นิยมอ่านกัน
โดย:   ชวลิต ดาบแก้ว / สุดาวดี เหมทานนท์
หมวด:  ไม้ดอก ไม้ประดับ
ปกอ่อน  / 199 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์:    -
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้
/* Products stats */