หนังสือเก่า lungkitti.com

วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 / ตุลาคม – พฤศจิกายน 2522

฿300.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 017751

รายละเอียดสินค้า วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 / ตุลาคม – พฤศจิกายน 2522

 
วารสาร เมืองโบราณ วารสารวิชาการรายสามเดือน เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ.. มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนัง โบราณสถาน ประติมากรรม ไปจนถึงเภสัชวิทยาโบราณ งานช่างพื้นบ้าน การแปลความศิลาจารึก การวิจารณ์หนังสือ และรายงานข่าวทั่วๆ ไป นำเสนอโดยสำนวนภาษาที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และแม้แต่ผู้สนใจเรื่องราวทั่วๆไป
คอลัมน์ในเล่ม
- ผู้นำทางวัฒนธรรมกับการสร้างบ้านแปลงเมือง
- “เขตสะสม” ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ในอีสานเหนือ
- โบราณวัตุที่ถูกลักลบจากเมืองศรีเทพประเพณีของชาวภูไทตำแห่งหมู่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการขุดค้นที่บ้านเชียง
- ฯลฯ
โดย: ประไพ วิริยะพันธุ์ 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน/ 120 หน้า 
สำนักพิมพ์: เมืองโบราณ
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2522
ขนาด: กว้าง 21.5 ซม. ยาว 28.5 ซม. 
สภาพ: พอใช้
 
/* Products stats */