หนังสือเก่า lungkitti.com

วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 / มกราคม – มีนาคม 2527

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 017748

รายละเอียดสินค้า วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 / มกราคม – มีนาคม 2527

 
 
วารสาร เมืองโบราณ วารสารวิชาการรายสามเดือน เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ.. มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนัง โบราณสถาน ประติมากรรม ไปจนถึงเภสัชวิทยาโบราณ งานช่างพื้นบ้าน การแปลความศิลาจารึก การวิจารณ์หนังสือ และรายงานข่าวทั่วๆ ไป นำเสนอโดยสำนวนภาษาที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และแม้แต่ผู้สนใจเรื่องราวทั่วๆไป
คอลัมน์ในเล่ม
- สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่จังหวัดกระบี่
- ภาพเขียนในถ้ำที่พังงและกระบี่
- สทิงพระและลังกาสุกะศิลปะโบราณที่สุราษฎ์ธานี
- ประวัติศาสตร์ “เมืองนคร” จาก “ตำนาน”
- ข้อคิดในแง่ศิลปะของวัดโพธิ์ปฐมาวาส
- ศิลปกรรมทวารวดีที่วัดป่าแป้น เพชรบุรี
- ฯลฯ
โดย: ประไพ วิริยะพันธุ์ 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน/ 160 หน้า 
สำนักพิมพ์: เมืองโบราณ
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2527
ขนาด: กว้าง 21.5 ซม. ยาว 28.5 ซม. 
สภาพ: พอใช้
 
/* Products stats */