lungkitti.com หนังสือเก่า

รัชกาลที่ 5 กษัตริย์ดีเด่นของโลก


฿350.00
หมวดหนังสือ: พระราชนิพนธ์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 017726

รายละเอียดสินค้า รัชกาลที่ 5 กษัตริย์ดีเด่นของโลก

 
              หนังสือเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ประโยชน์ในการศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ จึงเป็นหนังสืออันทรงคุณค่ายิ่งแก่การสะสม และการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้เป็นเจ้าของ และผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้
โดย:   พลาดิศัก สิทธิธัญกิจ
หมวด:  พระราชนิพนธ์
ปกอ่อน / 432 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  บริษัท    
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:    2549
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / รูปเล่มเดิม