หนังสือเก่า lungkitti.com

แผนที่ชุมชน เมืองเก่าน่าน

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 017521

รายละเอียดสินค้า แผนที่ชุมชน เมืองเก่าน่าน

  โครงการแผนที่ชุมชน เป็นหนึ่งโครงการย่อยภายใต้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ระหว่างรัฐบาลไทยและเดนมาร์ก โดยพัฒนาระบบและกระบวนการ จากระบบการสำรวจคุณค่าทางสถาปัตยกรรมในสภาพแวดล้อม ระบบการบูรณาการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสู่กระบวนการวางแผนของประเทศเดนมาร์ก และระบบที่มีการใช้มาในอดีตของประเทศไทย 
  แผนที่ชุมชน มีรูปแบบและลักษณะที่เข้าใจง่ายสามารถเข้าถึงได้โดยคนทุกระดับ มีลักษณะที่เป็นพลวัตยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในอนาคต โดยจะเป็นหนึ่งในมาตรการและเครื่องมือสำคัญ สำหรับหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในการร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคต
จัดพิมพ์โดย: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 67 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2548
ขนาด: กว้าง 27.3 ซ.ม. ยาว 35 ซ.ม. 
สภาพ: ดี 
/* Products stats */