หนังสือเก่า lungkitti.com

หนังสือภาพชีวประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร


฿1800.00
หมวดหนังสือ: ธรรมานุสรณ์
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 017518

รายละเอียดสินค้า หนังสือภาพชีวประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานภาพชุด เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์ พระราชทานน้ำสรงศพ และ เสด็จพระราชทานพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และรวบรวมภาพในงานพระราชทานเพลิงศพ รวมถึงชีวประวัติและปฏิปทา เป็นที่ระลึก
     พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นับเป็นปูชนียภิกษุรูปหนึ่งการบำเพ็ญสมณธรรมตลอดถึงกรณียกิจน้อยใหญ่ ที่ท่านได้ปฎิบัติมาแล้ว ล้วนแต่สมควรถือเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของท่านที่บันดาศิษยานุศิษย์ ผู้มีน้ำใจมั่นในกตัญญูกตเวทีตามธรรม จะพึงบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างตลอดกาลทุกเมื่อ
 ถึงชีวิตของท่านอาจารย์ได้ดับสลายตามสภาวะปราฏชัดแล้ว แต่คุณธรรมที่ท่านปฎิบัติมา หาได้ดับสลายตามชีวิตร่างกายไม่ เชื่อว่ายังคงสถิตประจำใจศิษยานุศิษย์ ตลอดผู้เคารพนับถืออยู่เสมอ
 หมวด:  ธรรมานุสรณ์
ปกอ่อน /  312 หน้า 
จัดพิมพ์: พิมพ์ที่ การพิมพ์พระนคร
ปีที่พิมพ์:   2520
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / มีคราบเหลือง