หนังสือเก่า lungkitti.com

อตุโล ไม่มีใดเทียม

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(05) : พระอริยสงฆ์-หลักธรรม
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระอริยสงฆ์ - คณาจารย์
  • รหัสสินค้า : 017293

รายละเอียดสินค้า อตุโล ไม่มีใดเทียม

“หลักธรรมที่แท้จริงนั้น คือจิต
ให้กำหนดดูจิต
ให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้ง
เมื่อเข้าใจจิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้ว
นั่นแหละได้แล้วซึ่งหลักธรรม”
“ “ “ “ “ “ “........... ” ” ” ” ” ” ” ” ” 
อย่าปล่อยให้จิตปรุงแต่งมากนัก
ข้อสำคัญ ให้รู้จัก..จิต..ของเราเท่านั้นเอง
เพราะว่าจิตคือ “ตัวหลักธรรม”
นอกจากจิตแล้ว ไม่มีหลักธรรมใด ๆ เลย
……………………………….
ภาวนามาก ๆ แล้วจะรู้ความเป็นจริง
เท่านั้นเอง... ไม่มีอะไรมากมาย... มีเท่านั้น
…….
ว่าง... เปล่า... บริสุทธิ์
 
  หนังสือ"อตุโล ไม่มีใดเทียม" (ฉบับที่ค่อนนข้างจะสมบูรณ์) ประวัติ ปฏิปทา และคำสอน พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำหรับโครงเรื่องและเนื้อหาหลักยังคงไว้เหมือนเดิม ตามที่มีในหนังสือ “อตุโลรำลึก” และหนังสือพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ เพียงแต่ว่าเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ลงไป แล้วก็เพิ่มเรื่องราวในชีวิตประจำวันของหลวงปู่บางอย่าที่รวบรวมขึ้นใหม่ภายหลังรวมทั้งเหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายในชีวิต และในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ เพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดย : พระโพธินันทมุนี (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺพิโต) 
หมวด(05) : พระอริยสงฆ์-หลักธรรม 
ปกแข็ง / 615 หน้า 
จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
พิมพ์ครั้งที่ : 6
ปีที่พิมพ์ : 2552 
ขนาด : กว้าง 20 ซ.ม. ยาว 26.6 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ / รูปเล่มเดิม
 
/* Products stats */