หนังสือเก่า lungkitti.com

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

฿450.00
หมวดหนังสือ: พระอริยสงฆ์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระอริยสงฆ์ - คณาจารย์
  • รหัสสินค้า : 017233

รายละเอียดสินค้า หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

 
         พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เป็นพระอริยสาวกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่ายวิปัสสนาธุระ กอปรด้วยปฏิปทาจริยวัตรและเมตตาธรรมอย่างยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ เพื่อเป็นเกียรติคุณแห่งพระคุณท่านให้สถิตยสถาพรสืบไป มูลนิธิหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ จึงได้จัดทำหนังสือและวีดีดโอเทปเผยแผ่ชีวประวัติ ชีวทัศน์ ธัมโมวาทของพระคุณท่าน
สารบัญ
- ชาติภูมิและถิ่นกำเนิด
- คำสั่งของมารดา
- มูลเหตุแห่งการเตือนตน
- พบอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
- จำใจกลับสู่มาตุภูมิ
- มูลเหตุแห่งการเตือนตน (ครั้งที่สอง)
- จาริกไปฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
- จาริกไปภาคเหนือ
- คำทำนายจากเมืองอุบลราชธานี
- จำพรรษาที่พระบาทบัวบก
- จำพรรษาที่นาหมี นายูง
- พบท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์
- จาริกไปพม่า อินเดีย
- จาริกไปเชียงตุง
- ฯลฯ
โดย:  โสภิศ ขจรศิลป์ 
หมวด:  พระอริยสงฆ์
ปกแข็ง / 154  หน้า  
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์มูลนิธิธวมราชานุสรณ์ นครนายก    
ปีที่พิมพ์:    -
ขนาด: กว้าง 25.5 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้
/* Products stats */