หนังสือเก่า lungkitti.com

เครื่องทองและเครื่องเงิน

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: คู่มือ-ศิลปะสะสม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือเพื่อการสะสม
  • รหัสสินค้า : 017168

รายละเอียดสินค้า เครื่องทองและเครื่องเงิน

  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยได้มีสัมพันธไมตรีกับยุโรปเป็นอันมาก จากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศยุโรปทั้งสิงคราว ได้ทรงนำเครื่องทองฝีมือชาวต่างประเทศกลับมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากและในเวลาต่อมาก็ได้ทรงสั่งเครื่องทองที่ประดิษฐ์อย่างงดงามมาสู่ประเทศไทย
เครื่องทองและเครื่องเงินที่นำภาพมาลงไว้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องทองและเครื่องเงินที่ตั้งแสดงอยู่ ณ พระที่นั่งวิมาณเมฆ พระราชวังดุสิต
หมวด: คู่มือ-ศิลปะสะสม 
ปกอ่อน / 39 หน้า
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์ อักษรสัมพันธ์
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2526
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 23 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้