หนังสือเก่า lungkitti.com

เกิดวังปารุสก์ *(ชุด 3 เล่มจบ)/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ตู้หนังสือ - หนังสือเก่าหายาก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 016800

รายละเอียดสินค้า เกิดวังปารุสก์ *(ชุด 3 เล่มจบ)/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

  เกิดวังปารุสก์.... เป็นงานทรงนิพนธ์ใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เป็นหนังสืออัตชีวประวัติของพระองค์ มีเนื้อหาที่สอดแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ทรงเล่าถึงสภาพชีวิตภายในราชสำนักตั้งแต่ พ.ศ. 2450-2492 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไทยในปลายรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 9 รวมทั้งกล่าวถึงสภาพภูมิประเทศ การศึกษาและพระศาสนา นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของประเทศอังกฤษ ตลอดจนพระราชพิธี พระราชวงศ์และประเพณีต่าง ๆ ของประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป
  เล่ม ๑ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช
  เล่ม ๒ สมัยประชาธิปไตย 
  เล่ม ๓ สมัยยุทธภัย 
โดย: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
หมวด: ตู้หนังสือเก่าหายาก
ปกแข็ง / (มีแจ็คเก็ต)
เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 สนพ.คลังวิทยา พ.ศ. 2493 / 657 หน้า
เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 สนพ.อุดม พ.ศ. 2494 / 608 หน้า
เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 สนพ.อุดม พ.ศ. 2496 / 671 หน้า
ขนาด: กว้าง 13.8 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ : ดี / รูปเล่มเดิม
 
 
* รายการยกเว้นส่วนลด 
/* Products stats */