หนังสือเก่า lungkitti.com

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ (เชื้อพระวงศ์)
  • รหัสสินค้า : 016702

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี

 
  อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี ณ พระเมวัดเทพศิรินทราวาส 28 กุมภาพันธ์ 2516
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี ประสูติวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2435 เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาเหม ผู้เป็นธิดาคนโตของพระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี (พลับ อมาตยกุล) เดิมพระองค์ทรงพระนามว่า พระองค์เจ้ามัณฑนาภาวดีและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนพระนามเป็น พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเหมวดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม ร.ศ. 117 ขณะพระชันษาได้ 6 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี สิ้นพระชนม์วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ด้วยพระโรคพระวักกะพิการ พระชันษา 80 ปี พระองค์ทรงเคยประทับที่วังราชทัต ปัจจุบันคือบริเวณหลังโรงแรมโฟร์ซีซัน ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร
ภายในเล่มได้กล่าวถึงชีวประวัติ และผลงานของพระองค์ท่านมาจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์แล้วยังนำเรื่อง พระพุทธเจ้าหลวงกับดนตรีไทย มาจัดพิมพ์ไว้ด้วย
หมวด: อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ 
ปกอ่อน / 179 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ กรุงสยามการพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2516
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / 
/* Products stats */