หนังสือเก่า lungkitti.com

ช่างศิลป์ไทย การอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ชุดที่ ๑ (เล่ม ๑ - ๒)

฿3200.00
หมวดหนังสือ(04) : ศิลปกรรม
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 016608

รายละเอียดสินค้า ช่างศิลป์ไทย การอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ชุดที่ ๑ (เล่ม ๑ - ๒)

  หนังสือ "ช่างศิลป์ไทย" ที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ขึ้น เพื่อการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๓๖ โดยประสงค์จะให้เป็นตำราให้ผู้สนใจศึกษางานค้นคว้างานช่างศิลปะโบราณของไทยที่เรียก ช่างสิบหมู่ ซึ่งได้แก่ ช่างเขียน ช่างรัก ช่างหุ่น ช่างสลัก ช่างแกะ ช่างบุ ช่างกลึง ช่างปูน ช่างปั้น ช่างหล่อ ช่างทอง และช่างไม้ เป็นต้น หนังสือช่างศิลป์ไทย ชุดที่ ๑ ที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ จึงแบ่งออกเป็น ๒ เล่ม 
  เล่มที่ ๑ กล่าวถึงช่างต่าง ๆ ทางด้านความหมาย และคำจำกัดความของช่างศิลป์ไทย ประวัติและวิวัฒนาการของช่างศิลป์ไทย และงานช่างหลวงอันได้แก่ ช่างบุดุน ช่างเขียน ช่างปิดทองประดับกระจก ช่างถมปัดสีราชาวดี ช่างค่ำ ช่างเครื่องถม ช่างถนิมพิมพาภรณ์ 
  เล่มที่ ๒ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและขั้นตอนด้านวิธีทำ ทั้งของช่างหลวง และช่างที่นิยมอยู่ในประจุบันคือ ช่างประณีตศิลป์และศิราภรณ์ ซึ่งกล่าวถึงศิลปะการสร้างหัวโขน ตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ งานช่างลายรดน้ำ ซึ่งเป็นงานช่างศิลปะประเภทหนึ่ง ซึ่งรวมอยู่ในหมู่ช่างรัก งานช่างมุก พุทธศิลปสถาปัตยกรรม ช่างทำหนังใหญ่ ช่างไม้ประณีต ช่างแกะสลัก งานช่างปั้นช่างหล่อหุ่นและลาย ช่างโลหะประดิษฐ์ ช่างเครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักรสาน ช่างภูษาอาภรณ์ ช่างเครื่องสดและดอกไม้ ผลงานทางช่างตามที่กล่าว ล้วนเป็นผลงานที่กรมศิลปากรต้องการรวบรวมขึ้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งงานช่างอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ
โดย: กรมศิลปากร
หมวด(04) : ศิลปกรรม
ปกแข็ง / 213, 268 หน้า 
พิมพ์ที่: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2537
ขนาด: กว้าง 22.5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี / พร้อมกล่อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ช่างศิลป์ไทย การอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ชุดที่ ๑ (เล่ม ๑ - ๒)

/* Products stats */