หนังสือเก่า lungkitti.com

การเขียนสีน้ำ / นิติพงศ์ ใจประสาท

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ศิลปะ
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 016604

รายละเอียดสินค้า การเขียนสีน้ำ / นิติพงศ์ ใจประสาท

  หนังสือ จิตรกรรมสีน้ำ เล่มนี้ได้เรียบเรียงและเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตรกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิชาพื้นฐานด้านทางศิลปะในระดับอุดมศึกษาทั่วไป สำหรับรายละเอียดของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นทั้งทฤษฎีและแนวปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำเอาไปปฏิบัติถ่ายทอดการเขียนสีน้ำได้
โดย: นิติพงศ์ ใจประสาท
หมวด: ศิลปะ 
ปกอ่อน / 100 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2540
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ 
/* Products stats */