หนังสือเก่า lungkitti.com

โบราณคดีประวัติศาสตร์ / คงเดช ประพัฒน์ทอง

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 016566

รายละเอียดสินค้า โบราณคดีประวัติศาสตร์ / คงเดช ประพัฒน์ทอง

 
 
          ผลงานที่รวมพิมพ์ไว้ในเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อเขียนที่อาจารย์คงเดชได้เขียนไว้ให้กับทางราชการระหว่างปฏิบัติราชการ ณ การหอสมุดแห่งชาติ และกองโบราณคดี ในช่วงปีพุทธศักราช 2521 – 2529 อันเป็นช่วงเวลาที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อแนวทางการวิจัยงานโบราณคดีตามแบบแผนใหม่ประกอบกับการค้นพบข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดีใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้น
งานของอาจารย์คงเดชในช่วงเวลานี้จึงสะท้อนให้เห็นการปรับความรู้อันลึกซึ้งตามแบบฉบับ “คนโบราณ” เข้ากับความรู้ตามแบบใหม่ สร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลงานทางโบราณคดีที่มีคุณค่ายิ่งต่อวงการประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
โดย:   กรมศิลปากร
หมวด:  หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 306 หน้า 
ปีที่พิมพ์:    2529
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ 
 
/* Products stats */