หนังสือเก่า lungkitti.com

ตนกู อับดุล เราะห์มาน

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 016471

รายละเอียดสินค้า ตนกู อับดุล เราะห์มาน

 
 
          ตนกู อับดุล เราะห์มาน เป็นผู้ที่ทำการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชของรัฐของคน และเพื่อนร่วมชาติของตน ตลอดจนได้ขยายดินแดนของประเทศ ที่ได้เอกราชใหม่ให้กว้างขวางออกไปอีก จนเป็นประเทศมาลาเซียในปัจจุบัน
ชาวมาเลเซียทุกคนจะไม่ลืมท่านในฐานะเป็นผู้นำเอกราชมาสู่ชาวมลายูและเป็น “บิดาผู้ให้กำเนิดแก่ประเทศมาเลเซีย” ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในโลกส่วนรวมต่อไป
โดย:   เจริญ ไชยชนะ
หมวด: ชีวประวัติบุคคลสำคัญ 
ปกอ่อน / 107 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  บรรณกิจ
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:    2523
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้