หนังสือเก่า lungkitti.com

เห็ดเมืองไทย / อนงค์ จันทร์ศรีกุล

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 016416

รายละเอียดสินค้า เห็ดเมืองไทย / อนงค์ จันทร์ศรีกุล

        การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเห็ดเมืองไทยเป็นงานที่ผู้เขียนตั้งใจทำเป็นหลายปี โดยทำการสำรวจเห็ดทุกครั้งที่มีโอกาส ซึ่งศึกษาวิชาเห็ดรากับผู้เขียนช่วยเก็บรวบรวมเห็ดให้ได้จำนวนหนึ่ง ผู้เขียนจึงนำมาเรียบเรียงเป็นเอกสารการเพื่อวัตถุประสงค์เผยแพร่แก่ผู้สนใจที่ต้องการจะใช้ประโยชน์และแก่นักศึกษารวมทั้งนักวิจัยเห็ดอื่นๆ ที่ต้องการจะค้นคว้าเพิ่มเติมรายละเอียดของเห็ดบางชนิดที่ผู้เขียนรวบรวมไว้ หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของเห็ดบางชนิดที่ผู้เขียนรวบรวมไว้ หรือเพิ่มเติมค้นคว้าเห็ดใหม่ๆให้มากยิ่งขึ้น เพราะยังมีเห็ดอีกมากมายที่ยังไม่มีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้
โดย:   อนงค์ จันทร์ศรีกุล
หมวด:  หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 161 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ครั้งที่:    4
ปีที่พิมพ์:    2535
ขนาด: กว้าง 17  ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / มุมปกหน้ามีรอบพับ
/* Products stats */