หนังสือเก่า lungkitti.com

สารานุกรมวิทยาศาสตร์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 015904

รายละเอียดสินค้า สารานุกรมวิทยาศาสตร์

        สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ  พ.ศ. 2508 นั้น ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมกาศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ฯ . 
        ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2  สารานุกรมวิทยาศาสตร์ฉบับแก้ไขและปรับปรุงใหม่ จะอำนวยประโยชน์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจอื่น ๆ
โดย :  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
หมวด :  หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง / 306 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ :  2  
ปีที่พิมพ์ :  2515  
ขนาด : กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29.4 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ 
 
/* Products stats */