หนังสือเก่า lungkitti.com

กาลครั้งหนึ่ง...ถึงกาลครั้งนั้น พิพิธภัณฑ์บ้านวัดมะเกลือ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 015457

รายละเอียดสินค้า กาลครั้งหนึ่ง...ถึงกาลครั้งนั้น พิพิธภัณฑ์บ้านวัดมะเกลือ

  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างชาวบ้านวัดมะเกลือกับโครงการศิลปศาสตร์อาสา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งต่อความรู้ของท้องถิ่นสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารวิชาการที่จะเป็นข้อมูลอ้างอิงแก่ผู้สนใจ สำหรับใช้การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวบ้านวัดมะเกลือ ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนในปัจจุบัน
โดย: อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 312 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2555
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ 
/* Products stats */