หนังสือเก่า lungkitti.com

นิทรรศการศิลปกรรม คุณลักษณะในจิตรกรรมไทย

฿350.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 014376

รายละเอียดสินค้า นิทรรศการศิลปกรรม คุณลักษณะในจิตรกรรมไทย

  นอกจากจะให้ความรู้เรื่องสำนวนภาษาและหนังสือไทยแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย อีกหลายแง่หลายมุม ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับมนุษย์วิทยาเช่นเรื่องของพวกส่วยเป็นต้น ยิ่งกว่านี้ข้อเขียนในหนังสือ “เกร็ดภาษาหนังสือไทย” ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการค้นคว้าทั้งหลายได้อาศัยใช้ประโยชน์สำหรับศึกษาภาษาไทยในแง่มุมต่างๆต่อไปอีก เช่นจะศึกษาเปรียบเทียบภาษาที่ใช้เรียกชื่อสถานที่นิทรรศการศิลปกรรม คุณลักษณะในจิตรกรรมไทย
ราคา 350
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
          กลุ่มจิตรกรรมและศิลปประยุกต์ สำนักสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์ ได้จัดทำโครงการศึกษารูปแบบเพื่อพัฒนาศิลปกรรมด้านจิตรกรรมไทย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒธรรม เพื่อศึกษารูปแบบ เรียนรู้การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทย เชิงการอนุรักษ์ รูปแบบตั้งเดิมให้คงอยู่ และส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์รูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมไทย  
โดย:  นิรมล เรืองสม 
หมวด:  หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง / 120 หน้า 
จัดพิมพ์โดย: สำนักสถาปัตยกรรและหัตถศิลป์ กรมศิลปากร
พิมพ์ครั้งที่: -   
ปีที่พิมพ์:  2547  
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / รูปเล่มเดิม     
โดย: โสมทัต เทเวศร์
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกแข็ง / 527 หน้า (มี ใบหุ้มปก)
สำนักพิมพ์: แพร่พิทยา
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีที่พิมพ์: 2516
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / กระดาษมีคราบเหลืองจากความชื้นเล็กน้อย / ซ่อมเสริมใบหุ้มปก
/* Products stats */