หนังสือเก่า lungkitti.com

จดหมายเหตุการณ์บูรณปฎิสังขรณ์เสาชิงช้า พุทธศักราช ๒๕๔๙

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 014236

รายละเอียดสินค้า จดหมายเหตุการณ์บูรณปฎิสังขรณ์เสาชิงช้า พุทธศักราช ๒๕๔๙

       เป็นการบันทึกและเรียบเรียงเหตุการณ์ต่างๆ ในคราวบูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า  พุทธศักราช 2548  ประกอบการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับเสาชิงช้า  ในพุทธศักราช  2547 กรุงเทพมหานครได้ตรวจพบความเสียหายของเสาชิงช้า  มีสภาพชำรุดมากจนไม่สามารถที่จะปฏิสังขรณ์ให้มั่นคงแข็งแรงได้และเนื่องจาก เสาชิงช้าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ  อยู่คู่กรุงเทพมหานครมาช้านาน  กรุงเทพมหานครจึงได้แจ้งแก่กรมศิลปากรขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ตลอดจนผู้ทรงคุณคุณและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า ให้ถูกต้อง น้อมเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
โดย: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
ปกอ่อน/ 312 หน้า 
พิมพ์ที่: บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่: 1   
ปีที่พิมพ์: 2551   
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29.3 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ 
/* Products stats */