หนังสือเก่า lungkitti.com

ไกลบ้าน (รวมเล่ม ๑ – ๒ )พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

฿3500.00
หมวดหนังสือ(00): ตู้หนังสือ-หนังสือเก่า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 013612

รายละเอียดสินค้า ไกลบ้าน (รวมเล่ม ๑ – ๒ )พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระราชนิพนธ์เรื่อง “ไกลบ้าน” เป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชภารกิจแต่ละวัน และเหตุการณ์หรือสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลัง เป็นทำนองการบันทึกจดหมายเหตุหรือรายงานประจำวันทำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ พระพลานามัยตลอดจนทุกข์ สุขส่วนพระองค์ นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ให้สารสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในแต่ละประเทศ ทัศนียภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ตลอดจนความเจริญทางวิทยาการของนานาอารยประเทศ
  “...พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์กระบวรพรรณนาว่าด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดี ฤๅกระบวนบรรยายเล่าเรื่องราวอันใดก็ดี แจ่มแจ้งอ่านจับใจ ไม่เลือกว่าทรงพระราชนิพนธ์เรื่องใด ๆ ในกระบวนนั้นแทบไม่มีผู้ที่จะเทียมถึง แลหนังสือเรื่องไกลบ้านนี้ นอกจากดำรัสเล่าความทุกข์สุขส่วนพระองค์ในการที่เสด็จไปครั้งนั้น ทรงพระราชนิพนธ์พรรณนาว่าด้วยถิ่นฐานบ้านเมือง แลบรรยายถึงขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของนานาประเทศ ซึ่งเปนเรื่องแปลกประกอบกับกระแสพระราชดำริห์วิจารณ์อันสุขุมคัมภีร์ภาพ แลมีเรื่องสนุกขบขันแกมกันไป จึงชวนอ่านเพลิดเพลินมิรู้จักเบื่อ.....” / (บางส่วน) พระนิพนธ์คำนำ...ดำรง ราชานุภาพ
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล – สมเด็จหญิงน้อย – มีพระประสงค์จะทรงพิมพ์หนังสือเรื่องไกลบ้าน ซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ฯ ทรงพระนิพนธ์แลพระราชานกรรมสิทธิไว้แก่พระองค์ ถวายสนองพระคุณพระอรรคชายาเธอ – พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ – กรมขุนสุทธาสินีนาฏ พระชนนี สำหรับจะได้แจกเป็นมิตรพลี เมื่องานฉลองพระชัณษาครบ ๖๐ ในปีกุญ พ.ศ. ๒๔๖๖ 
โดย: องค์การค้าของคุรุสภา 
หมวด(00): ตู้หนังสือ-หนังสือเก่า 
ปกแข็ง / 400, 474 หน้า (ไม่นับรวมสารบารพ์รูปประกอบ 49, 36 ภาพ)
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ
พิมพ์ครั้งที่: 1 (ของคุรุสภา) 
ปีที่พิมพ์: 2497
ขนาด: กว้าง 18 ซ.ม. ยาว 25.4 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / รูปเล่มเดิม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ไกลบ้าน (รวมเล่ม ๑ – ๒ )พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

/* Products stats */