หนังสือเก่า lungkitti.com

Past Lives of the Buddha Wat Si Chum - Art, Architecture and Inscriptions

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือต่างประเทศ - พิมพ์ภาษาอังกฤษ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือต่างประเทศ
  • รหัสสินค้า : 013513

รายละเอียดสินค้า Past Lives of the Buddha Wat Si Chum - Art, Architecture and Inscriptions

วัดศรีชุม – ศิลปะสถาปัตยกรรม และจารึก
  วัดศรีชุม เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสุโขทัย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ในวัดปรากฏโบราณสถานขนาดใหญ่ลักษณะมณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่เต็มมณฑป ซึ่งสันนิษฐานว่าในอดีตตัวมณฑปน่าจะมีหลังคาคล้ายโดม ตัวมณฑปนั้นตั้งอยู่บนฐานสูง ด้านหน้าเปิดเป็นช่องเห็นพระพักตร์พระพุทธรูปงดงามแต่ไกล
  Wat Si Chum is unique among Sukhothai temples. Inside, lining the ceiling of a dark and narrow staircase leading to the open roof, are 86 inscribed stone reliefs depicting jatakas, the former lives of Gotama Buddha. Their unique character and arrangement have puzzled generations of scholars.
In this original volume, a team of experts presents the latest evidence and new solutions. The book offers the first-ever English translation of the inscriptions, photographs of the reliefs supplemented by 19th century jataka paintings from Wat Khrua Wan, Bangkok, essays on all aspects of the temple, as well as a discussion of the significance of jatakas in international Buddhist literature, art and ideology.
โดย: Peter Skilling
หมวด: พิมพ์ภาษาอังกฤษ
ปกแข็ง / 296 หน้า ( มีแจ็คเก็ต )
สำนักพิมพ์: River Books
ปีที่พิมพ์: 2008
ขนาด: กว้าง 26 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี