หนังสือเก่า lungkitti.com

เมื่อธรรมชาติแผลงฤทธิ์

฿1000.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 013164

รายละเอียดสินค้า เมื่อธรรมชาติแผลงฤทธิ์

  เมื่อธรรมชาติแผลงฤทธิ์ พลังอำนาจแห่งดิน น้ำ ลม ไฟ กำหนดชะตาโลกได้อย่างไร ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดทั่วโลก ทั้งที่เกิดกับพื้นดิน พื้นน้ำ สภาพอากาศ และที่เป็นไฟ เช่น ไฟป่า และภูเขาไฟระเบิด ตลอดจนภัยจากสิ่งมีชีวิต เช่น โรคระบาด สัตว์ป่า พืชมีพิษ โดยเรียบเรียงคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์ครั้งสำคัญและอธิบายเชิงวิชาการประกอบ พร้อมทั้งข้อมูลลำดับเหตุการณ์และข้อมูลเชิงสถิติอื่น ๆ
ผู้เขียน: ED. Helen Douglas-Cooper, ED. Ellen Dupont, ED. Andrew Kerr-Jarrett, ED. Conrad Mason, David Burnie, Celia Coyne, Daniel Gilpin, Paul Simons
แปลโดย: นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, ประเวศ หงส์จรรยา, ปิยะมน สันติกาญจน์, วลีพร หวังซื่อกุล, สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, อรวรรณ นาวายุทธ์ 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกแข็ง /324 หน้า 
พิมพ์ที่: บริษัทรีเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)จำกัด
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2551
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 28 ซ.ม. 
สภาพ: ดี / มีลายเซ็นต์เจ้าของเดิม