หนังสือเก่า lungkitti.com

ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: วรรณกรรมแปล <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมสากล
  • รหัสสินค้า : 013007

รายละเอียดสินค้า ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ

  ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ เป็นนวนิยายแนวบันทึกการเดินทาง (Odyssey) ที่บรรจงเรียงร้อย ด้วยถ้อยภาษาที่สวยงามลึกซึ้ง จากฝีมือสร้างสรรค์ของ เกาสิงเจี้ยน นักเขียนรางวัลโนเบลปี 2000
  นวนิยายเรื่องนี้ ผู้เขียนใช้วิธีเขียนแบบบรรยายซ้อนทับหลายทบตัวละครที่ปรากฏในเรื่องแม้นจะมีเพียง ผม เธอ เขา พวกเธอ พวกเขา แต่ละคนก็มีเรื่องราวของตนและที่ตนเองพบเห็นมากมาย ผม และคุณเป็นผู้นำเรื่องราวเหล่านั้นมาถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน การดำเนินเรื่องบางตอนเริ่มจากปัจจุบันไปสู่อดีต หรืออดีตไปหาอดีตก่อนหน้านั้นอีก บางตอนก็ย้อนทวนมาสู่ปัจจุบัน เหตุการณ์ของเรื่องที่เกี่ยวข้องก็หลากหลาย โดยรวมก็คือประสบการณ์ทั้งชีวิตของผู้เขียนนั่นเอง
โดย: เกาสิงเจี้ยน 
แปลโดย: รำพรรณ รักศรีอักษร 
หมวด: วรรณกรรมแปล
ปกอ่อน / 640 หน้า 
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีที่พิมพ์: 2545
ขนาด: กว้าง 14.3 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้