หนังสือเก่า lungkitti.com

ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙

฿6500.00
หนังสือ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ปกแข็ง 3 เล่มพร้อมกล่อง จัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในศุภวาระมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติมาบรรจบครบ ๕๐ ปี ในพุทธศักราช ๒๕๓๙
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 012003

รายละเอียดสินค้า ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙

  หนังสือ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ปกแข็ง 3 เล่มพร้อมกล่อง จัดพิมพ์ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบนิทรรศการ เนื่องในศุภวาระมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติมาบรรจบครบ ๕๐ ปี ในพุทธศักราช ๒๕๓๙
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะเกือบทุกแขนง ทรงเป็นจิตรกร ช่างภาพ และคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ยิ่งแก่ศิลปินไทย ทำให้ตลอด 60 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัตินั้นมีศิลปินประดับรัชกาลอยู่เป็นอันมาก ซึ่งถือเป็นรัชสมัยแห่งวิวัฒนาการศิลปะ
  คณะกรรมการดำเนินงานได้รวบรวมศิลปกรรมมากกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น จากศิลปิน สถาบันและนักสะสมตั้งแต่เมื่อปีเริ่มรัชกาล ตลอดมาจนถึงปีที่ ๕๐ แห่งรัชสมัยจัดเป็นนิทรรสการศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏ มีการดำเนินงานตามหลักวิชา จัดแสดงด้วยมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์อย่างประณีต มีการชำระข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียน ตลอดจนเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมด เป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของชาติต่อไป สมุดภาพชุดนี้ คือส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในเชิงวิชาการดังกล่าว ด้วยการรวบรวมผลงานประมาณ ๕๕๐ ชิ้น เรียงลำดับตามปีสร้าง ให้ครอบคลุมผลงานครบทั้งรัชกาล เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของความเป็นไปแห่งศิลปะร่วมสมัยภายในสิ่งพิมพ์อย่างสมบูรณ์เพียงชุดเดียว
โดย: คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ร่วมกับ มูลนิธิ หอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปก แข็ง / รวม 917 หน้า
พิมพ์ที่: สำนักพิมพ์ หจก.
พิมพ์ครั้งที่: 1 / ชุดที่ 6008 (จำนวนพิมพ์ 7,500 ชุด) 
ปีที่พิมพ์: 2539
ขนาด: กว้าง 24.7 ซ.ม. ยาว 31 ซ.ม. 
สภาพ: ดี / บรรจุกล่อง / เล่ม 1 มีลายเซ็นมอบให้เป็นที่ระลึก
 
* รายการยกเว้นส่วนลด