หนังสือเก่า lungkitti.com

สมุดภาพผู้เข้าประกวด นางสาวไทย ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี ๒๔๙๗

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ของสะสม <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : คู่มือของสะสม-สมุดภาพ-ภาพถ่าย-สิ่งพิมพ์
  • รหัสสินค้า : 011995

รายละเอียดสินค้า สมุดภาพผู้เข้าประกวด นางสาวไทย ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี ๒๔๙๗

  การจัดทำสมุดภาพ ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ คงถือแบบและขนาดเช่นเดียวกับปีที่ผ่ามา รายการที่บรรจุลงไว้ นอกจาดภาพของผู้เข้าประกวดปีนี้จะมีจำนวนมากถึง ๒๔๑ รายแล้วยังได้พยายามจัดหาแบบเครื่องแต่งกายผู้เข้าประกวดสมัยก่อน ๆ มาลงพิมพ์เป็นประวัติไว้ด้วย
โดย: แผนจัดทำสมุดภาพ กองประกวดนางสาวไทย / ๗ ธันวาคม ๒๔๙๗
หมวด: ของสะสม
ปกแข็ง / - หน้า
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์หัตถ์ทิพย์
ปีที่พิมพ์: 2497
ขนาด: กว้าง 13.1 ซ.ม. ยาว 9.3 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / รูปเล่มเดิม