หนังสือเก่า lungkitti.com

อัลบั้มภาพในหลวง

SOLD OUT
หมวดหนังสือ:ของสะสม <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : คู่มือของสะสม-สมุดภาพ-ภาพถ่าย-สิ่งพิมพ์
  • รหัสสินค้า : 011991

รายละเอียดสินค้า อัลบั้มภาพในหลวง

  อัลบั้มภาพในหลวง จัดพิมพ์ภาพชุด
- “ภาพพิมใจ” พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโผสู่อ้อมพระกรสมเด็จพระราชชนนีฯ. และพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าชาย
- พระราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ. เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย
- พระราชจริยานุวัตร์องค์ในหลวง จากพระราชพิธีต่าง ๆ ในรอบปี
โดย: ประชุม กาญจนวัฒน์ (บันทึกภาพ)  
หมวด: ของสะสม
ปกอ่อน/ - หน้า 
พิมพ์ที่: บริษัท ประชาช่าง
ปีที่พิมพ์: 2495  
ขนาด: กว้าง ซ.ม. ยาว ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / เปลี่ยนเชือกผูกเล่มใหม่