หนังสือเก่า lungkitti.com

ผักพื้นบ้าน : ความหมายและภูมิปัญญาของสมมัญชนไทย

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: พรรณไม้
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 011979

รายละเอียดสินค้า ผักพื้นบ้าน : ความหมายและภูมิปัญญาของสมมัญชนไทย

  คนไทยสมัยก่อนมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับธรรมชาติรอบตัว คนไทยมีประสบการณ์ในการสังเกตเรียนรู้และถ่ายทอดวิถีจากคนรุ่นก่อนมายังคนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง คนไทยแต่ละภาคได้เลือกสรรไม้พื้นเมืองมาเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้อบ่างแยบยล กลายเป็นผักพื้นบ้านไทยหลากหลายชนิด ผักพื้นบ้านไทยนับเป็นผลึกแห่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผักพื้นบ้านหรืออาจเรียกได้เป็น “อาหารสมุนไพร” มีคุณค่าหลายประการคือคุณค่าด้านอาหาร คุณค่าด้านนิเวศน์ คุณค่าด้านยาสมุนไพรและยังเป็นไม้พื้นเมืองที่มีความหมายเชื่อมโยงกับชีวิต ศาสนาพิธีกรรมและประเพณีท้องถิ่นด้วย
จัดพิมพ์โดย: สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
หมวด: พรรณไม้
ปกอ่อน / 285 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่: 3
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้
/* Products stats */