หนังสือเก่า lungkitti.com

แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 011272

รายละเอียดสินค้า แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน

          แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
     สารบรรณเรื่อง
 บทที่ ๑ สาระสำคัญของโบราณสถาน : มรดกทางวัฒนธรรม
บทที่ ๒ นโยบายรัฐบาล
บทที่ ๓ องค์กร การบริหารและการจัดการ
บทที่ ๔ วัตถุประสงค์ในการสงวนรักษาโบราณสถาน
บทที่ ๕ กระบวนการสงวนรักษาโบราณสถานในประเทศไทย
บทที่ ๖ การบริการการศึกษาในเขตโบราณสถานและธุรกิจการท่องเที่ยว
โดย: กรมศิลปากร  
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกอ่อน / 147 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่: 2   
ปีที่พิมพ์: 2548   
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29.8 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / รูปเล่มเดิม     
/* Products stats */