หนังสือเก่า lungkitti.com

แกะรอยคอมฯ. วิจารณ์: คติพจน์ เหมาเจ๋อตุง

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ซ้ายจัด - ขวาตกขอบ<br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ซ้ายจัด - ขวาตกขอบ
  • รหัสสินค้า : 010757

รายละเอียดสินค้า แกะรอยคอมฯ. วิจารณ์: คติพจน์ เหมาเจ๋อตุง

  ในประเทศจีนการปฏิวัติของ เหมา เจ๋อ ตุง ใช้นักศึกษาวิทยาลัยปักกิ่ง กรรมกร และชาวนาเป็นเครื่องมือในการล้มอำนาจรัฐ ในประเทศมีแนวโน้มในทำนองเดียวกัน ผู้หลงใหลในคติพจน์อันนี้จะก่อให้เกิดการแตกแยกกันขึ้นภายในชาติอย่างแน่นอน 
  ผู้เขียนไม่ปรารถนาจะให้คนไทยฆ่ากันอย่างเพื่อนบ้านจึงได้หยิบยกคติพจน์ เหมา เจ๋อ ตุง มาวิจารณ์ชี้ให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดี ข้อเสีย ของคติพจน์อันนี้ ผู้เขียนมีความมั่นใจว่าผู้อ่านคงจะมีปัญญาที่จะใช้มันสมองของท่านกรองว่าอะไรควรและอะไรไม่ควร 
โดย: เสรี ณ สงขลา 
หมวด: ซ้ายจัด - ขวาตกขอบ
ปกอ่อน/ 244 หน้า 
สำนักพิมพ์: สถิติการพิมพ์ 
พิมพ์ครั้งที่: 2 
ขนาด: กว้าง 12.5 ซม. ยาว 18 ซม. 
สภาพ: พอใช้ / มีลายเซ็นเจ้าของเดิม