หนังสือเก่า lungkitti.com

คู่มือการจัดและตกแต่ง ทาสน์เฮาส์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: บ้าน และ สวน <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : แต่งบ้าน - แต่งสวน
  • รหัสสินค้า : 010382

รายละเอียดสินค้า คู่มือการจัดและตกแต่ง ทาสน์เฮาส์

  ทาวน์เฮ้าส์ก็เช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆที่ต้องพัฒนารูปแบบให้หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ดังนั้นเราจึงพบว่าทาวน์เฮ้าส์รุ่นปัจจุบันและอาจหมายถึงในอนาคตด้วยนั้น มีรูปแบบ ขนาดพื้นที่ใช้สอย ตลอดจนกระทั่งราคาที่หลากหลาย
นักเขียนมือดีสองท่านมาร่วมไขข้อจำกัดต่างๆของทาวน์เฮ้าส์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะปัญหาเหล่านี้ไม่สุดวิสัยที่จะแก้ไขปรับปรุง
หมวด: บ้าน และ สวน
ปกแข็ง / 143 หน้า 
สำนักพิมพ์: 
พิมพ์ครั้งที่: 5
ปีที่พิมพ์: 2547
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: ดี
/* Products stats */