หนังสือเก่า lungkitti.com

ไม้ดัดไทย

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: บ้าน และ สวน <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : แต่งบ้าน - แต่งสวน
  • รหัสสินค้า : 010378

รายละเอียดสินค้า ไม้ดัดไทย

  ไม้ดัดไทย คือ ศิลปะการดัดไม้ให้ออกลีลาอย่างกลมกลืน ระหว่างท่าทีของหุ่น ลีลาของกิ่งและช่อใบ แสดงถึงระเบียบแบบแผนอันงดงาม บ่บอกถึงความเป็นไทยไว้อย่างชัดเจน หนังสือ “ไม้ดัดไทย” จะสืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการเล่นไม้ดัดอันมีคุณค่ายิ่งนี้สู่สังคมไทย
โดย: บัญชา เขมธร / ภูวดล น้ำดอกไม้
หมวด: บ้าน และ สวน
ปกแข็ง / 156 หน้า 
สำนักพิมพ์: บ้านและสวน
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2549
ขนาด: กว้าง 23 ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้